Lucky Ajax.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Lucky Ajax.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Redactie is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via Lucky Ajax.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Redactie Lucky Ajax.nl